Help Center Du är välkommen som gäst! Logga in

Vanliga frågor om Amazons frågeformulär för skatteuppgifter och årlig rapportering till IRS (amerikanska skatteverket)

Senast uppdaterat: Aug 07, 2018 11:04AM PDT
Den här artikeln svarar på de vanligaste frågorna om Amazons frågeformulär för skatteuppgifter.

Vanliga frågor om Amazons frågeformulär för skatteuppgifter och årlig rapportering till IRS (amerikanska skatteverket)

Den här artikeln svarar på de vanligaste frågorna om Amazons frågeformulär för skatteuppgifter.

Har du upptäckt ett fel eller har du feedback på den här artikeln? Kontakta oss!


Vanliga frågor

 
 • Fråga: Varför måste jag fylla i skatteformuläret online?
  • Svar: Twitch kräver att alla medarbetare – inklusive organisationer i och utanför USA, välgörenhetsorganisationer och organisationer fråntagna skatt – anger giltig skatteidentifikation för att följa amerikansk lag om skattedeklarering. Skatteformuläret samlar den information som behövs till denna identifikation och genererar ett dokument (antingen IRS-formuläret W-8 eller W-9), som används för att avgöra om dina betalningar måste rapporteras till IRS (amerikanska skatteverket) och om amerikansk källskatt ska gälla och i vilken grad. Om du inte fyller i formuläret kan din betalningar beskattas med källskatt på upp till 30 %.
 • Fråga: När måste jag fylla i skatteformuläret?
  • Svar: Du bör fylla i skatteformuläret senast 15 augusti.

   Om du har frågor om detta ska du ta kontakt med partnerteamet.

 • Fråga: Hur hittar jag eller gör om skatteformuläret?
  • Svar: Om du behöver göra om formuläret kan du logga in på ditt Twitch-konto. Välj affiliate/partner-sektionen i kontrollpanelen eller klicka här. Väl där fortsätter du till partner/affiliate-introduktionen och klickar på "Börja om".
 • Fråga: Jag är innehållspartner med Twitch. Innebär det att jag räknas in i "partnerskap"?
  • Svar: Skatteformuläret frågar om du är en individ eller en juridisk enhet (till exempel ett företag, ett partnerskap eller något annat). Du utgör inte ett partnerskap enbart genom att vara partner på Twitch. Avgör om du besvarar skatteformuläret i egenskap av individ eller större enhet, som ett företag eller partnerskap. Om du har frågor om du räknas som partnerskap ska du prata med din skatterådgivare.
 • Fråga: Behöver jag Twitchs EIN?
  • Svar: Skatteformuläret ber om dina skatteuppgifter, inklusive ditt skatteidentifikationsnummer. Du behöver inte ange Twitchs EIN. Prata med din skatterådgivare om du behöver mer information om skatteidentifikationsnummer.
 • Fråga: Jag fick ett e-postmeddelande om att jag behövde fylla i ett skatteformulär. 30 minuter senare fick jag ett nytt meddelande om att uppgifterna hade fyllts i, men jag gjorde ingenting. Vad är det som har hänt?
  • Svar: När vi introducerade vår automatiserade skatteidentifikationsprocess skickades ett e-postmeddelande till alla aktiva partner. Du hade dock redan bekräftade skatteuppgifter på kontot och vi kunde göra uppdateringen i systemet själva. När vi uppdaterade systemet fick du det andra meddelandet om att skatteformuläret fyllts i. Du behöver inte göra något mer just nu.
 • Fråga: Jag bor i USA eller representerar ett amerikanskt företag. Måste jag lämna mina skatteuppgifter?
  • Svar: Twitch kräver att alla betalningsmottagare inom USA, även välgörenhetsorganisationer och organisationer som är fråntagna skatt, anger sina skatteuppgifter i vårt frågeformulär online som nås via kontrollpanelen. Du måste ange ett amerikanskt skatteidentifikationsnummer.
   • Ditt niosiffriga federala skatteidentifikationsnummer utgörs av ditt personnummer (SSN),
   • anställningsidentifikationsnummer (EIN), eller
   • individuellt skatteidentifikationsnummer (ITIN)
 • Fråga: Jag bor inte i USA och representerar inte något amerikanskt företag. Måste jag lämna mina skatteuppgifter?
  • Svar: Twitch kräver att alla betalningsmottagare utanför USA anger giltiga skatteuppgifter genom att fylla i frågeformuläret så att vi kan verifiera statusen som medborgare utanför USA genom att fylla i IRS-formulär W-8 eller 8233. Skatteidentifikationsnummer (TIN) krävs inte om du inte vill få minskad källskatt.
 • Fråga: Vilket namn ska jag ange i skatteuppgifterna?
  • Svar: Du ska ange namnet på den individ eller organisation som rapporterar inkomsten i skattedeklarationen. Namnet på skatteformulären ska också överensstämma med namnet som står på ditt juridiska kontrakt och din betalningsinformation.

   Om du fyller i informationen som en organisation ska du ange namn enligt följande:

   • Urkund – Det namn som står angivet på stiftelseurkunden
   • Partnerskap – Namnet som det står angivet i partneravtalet
   • Företag – Namnet som det står skrivet i registreringsbeviset för aktiebolaget eller annat juridiskt dokument som ligger till grund för företaget
   • Annat – Namnet som det står skrivet på det juridiska dokument som ligger till grund för företaget

   Obs! Du utgör inte ett partnerskap enbart genom att vara partner på Twitch.

 • Fråga: Vad är ett amerikanskt skatteidentifikationsnummer (EIN eller SSN)?
  • Svar: Ett amerikanskt skatteidentifikationsnummer (TIN) utfärdas av IRS (amerikanska skatteverket) och kan vara ett personnummer (SSN), individuellt skatteidentifikationsnummer (ITIN) eller anställningsidentifikationsnummer (EIN). För personer i USA är det här normalt ett SSN (oftast för individer) eller EIN (oftast för företag). För personer utanför USA kan det här vara ITIN (oftast för individer) eller EIN (oftast för företag). Prata med din skatterådgivare om du behöver mer information om skatteidentifikationsnummer.
 • Fråga: Vad är ett utländskt skatteidentifikationsnummer?
  • Svar: Ett utländskt skatteidentifikationsnummer utfärdas av din lokala skattemyndighet och används för att deklarera skatt. Individer i Kanada får till exempel ett personförsäkringsnummer. Om din skattemyndighet inte utfärdar identifikationsnummer för inkomstskatt måste du ange ett amerikanskt TIN för att du ska få minskad källskatt i enlighet med ett skatteavtal. Det utgörs av ITIN för individer som ber om avtalsfördelar. Det utgörs av EIN för icke-individer som ber om avtalsfördelar. Du kan ansöka om ITIN eller EIN hos IRS (amerikanska skatteverket).
 • Fråga: Varför visas min skatteinformation som ogiltig?
  • Svar: Twitch har inte tillgång till detaljer om varför vissa uppgifter är felaktiga, men det här är några vanliga exempel:
   • Om du stavat ditt namn fel, utelämnat mellannamn eller initial för mellannamnet, eller om du angett fel skatteidentifikationsnummer (TIN) kan det leda till att skatteidentitetsinformationen inte stämmer överens med uppgifterna hos IRS (amerikanska skatteverket).
   • Använd det namn och TIN som står på ditt id-kort [SSN], CP565-anslag [ITIN] eller CP575A-anslag [EIN], om det finns.
   • Om du anger ett EIN ska du använda samma namn som finns på den översta raden i adressrubriken på ditt CP575A-anslag från IRS (amerikanska skatteverket) om du anger ett företagsnamn.
 • Fråga: Hur avgör ni källskatt, om det förekommer?
  • Gäller endast betalningsmottagare utanför USA

   Svar: Amerikanska IRS (skatteverket) kräver att Twitch beskattar vissa betalningar med upp till 30 % för personer utanför USA. Tillämplig källskatt kommer att dras automatiskt från dina utbetalningar.

   Du kan ha rätt till minskad amerikansk källskatt under vissa omständigheter. Detta kan gälla till exempel om ditt hemland har ett skatteavtal för inkomstskatt med USA. Du hittar listan över länder med skatteavtal och gällande avdrag i IRS publikation 515.

 • Fråga: Måste jag godkänna att ge en elektronisk signatur?
  • Svar: Elektronisk signatur krävs inte. Men om du godkänner elektronisk signatur kan du verifiera, skriva under och skicka in ditt formulär elektroniskt.

   Om du inte godkänner kan du bli tvungen att skriva ut en fysisk kopia av IRS-formulär W-8 eller W-9, underteckna med blått eller svart bläck och skicka det till angiven adress.

   Tänk på att om du godkänner elektronisk signatur kan Twitch verifiera dina uppgifter i realtid, vilket normalt gör att dina skatteuppgifter och ditt konto kan behandlas direkt. Om du inte godkänner elektronisk signatur kan det ta 7–10 arbetsdagar efter det att formuläret mottagits innan det behandlas.

 • Fråga: Jag fyller i frågeformuläret åt ett företag. Räknas jag som "representant" då?
  • Svar: Generellt sett refererar förmedlande representanter till företag eller individer som tar emot inkomst å någon annans vägnar. Att fylla i skatteformuläret å ett företags vägnar gör dig inte nödvändigtvis till en representant. Du kan ta hjälp av våra exempel:
   • Exempel 1: När det gäller tjänstebetalningar kan företag (eller individer) eventuellt utgöra förmedlande representanter om de tar emot betalningar för tjänster som någon annan tillhandahåller, som representant för den personen. Ett företag (eller en individ) räknas dock normalt inte som förmedlande representant om de bara har anlitat en underleverantör.
   • Exempel 2: När det gäller royalty räknas företag (eller individer) normalt som representanter om de tar emot betalningar för copyright eller innehåll som klienten eller företaget (eller individen) inte äger.
 • Fråga: Jag är partner och har inte fått skatteformuläret för 2015 och framåt. Vad ska jag göra?
  • Svar: Du ska först se till att du har angett din nuvarande adress i Amazons skatteformulär. Du kan göra om frågeformuläret genom partnerinställningarna.

   När du är färdig ska du skicka ett e-postmeddelande till twitchtaxhelp@amazon.com. De kan hjälpa dig bäst med dina skattefrågor.

 • Fråga: När får jag mitt årliga IRS-formulär 1099-MISC eller 1042-S?
  • Svar: Ditt formulär 1099-MISC finns tillgängligt fram till och med 31 januari det följande kalenderåret via post och postas till den fysiska adress som du angett i Twitch-introduktionen. Om du har godkänt elektronisk leverans och loggat in på Tax Central fram till och med den 31 januari följande år får du ett e-postmeddelande med instruktioner om hur du får formuläret 1099-MISC.

   Svar: Ditt formulär 1042-S finns tillgängligt fram till och med 15 mars det följande kalenderåret via post och postas till den fysiska adress som du angett i Twitch-introduktionen. Om du har godkänt elektronisk leverans och loggat in på Tax Central fram till och med den 15 mars följande år får du ett e-postmeddelande med instruktioner om hur du får formuläret 1042-S.

Om du har frågor om status som förmedlande representant ska du ta kontakt med din skatterådgivare.